🔨 Service ( RMA ) Repair Process

Reparatur ( RMA ) Repair Process

Deutsch

Sehr geehrter Kunde,

Wenn Sie ein fehlerhaftes oder defektes Gerät zur Reparatur an uns senden, beachten Sie bitte unbedingt folgenden Ablauf:

1) Wir senden Ihnen zuerst per Email das Formular für die zu vergebende RMA-Nummer. Sie können auch hier unser RMA-Formular downloaden RMA-Formular

2) Bitte füllen Sie das Formular vollständig und möglichst detailliert aus und schicken es an uns zurück info@clevo-computer.com Je besser Sie den auftretenden Defekt beschreiben können, umso qualifizierter können wir ihn beheben.

3) Wir übermitteln Ihnen umgehend per Email eine so genannte RMA-Nummer. Diese dient zur Identifizierung des Geräts in der Reparatur-Abteilung und ist Voraussetzung für die Bearbeitung. Mit der RMA-Nummer können Sie später den Status der Reparatur Ihren Geräts erfragen.

4) Verpacken Sie das Gerät sorgfältig, so daß es gegen Transportschäden gesichert ist. Wir übernehmen keine Haftung für durch mangelhafte Verpackung verursachte Schäden.

5) Mit der von uns vergebenen RMA-Nr. senden Sie uns bitte das Notenbook zu. Wichtig: Legen Sie das RMA-Formular unbedingt der Sendung bei. Bringen Sie die RMA-Nummer groß sichtbar auf dem Paket an! Ist die RMA-Nummer von außen nicht erkennbar, wird die Annahme verweigert. 

Senden Sie es an:
Goldenstar Computer GmbH c/o CLEVO Service Center
Rochusstr.2
41352 Korschenbroich, Deutschland

6) Wenn die Retour-Produkte außerhalb der Garantie oder beschädigt sind erheben wir die Kosten für Reparatur/Austausch/Prüfen, bzw. Sie bekommen einen Kostenvorschlag (150Euro als Bearbeitungsgebühr plus Materialkosten plus Versandkosten plus MwSt). Wichtig: Eine Übertragung der Garantiezeit, die ein Händler seinem Kunden gewährt, ist nicht möglich.

7) Wir werden für abgelehnten Kostenvoranschlag eine Bearbeitung von 50Euro plus Versandkosten plus MwSt berechnen.

English

Dear Customer,

In the hope of a smooth working process, We are both expected to obey the following RMA working procedure to assure the mutual understanding and cooperation.

1) We will response to your enquiry timely by sending you the attached RMA form per E-mail. You can download the RMA-Request-Form here RMA-Request-Form

2) Please fill in the RMA form and send us back info@clevo-computer.com The RMA form shall be filled out with all the necessary description of the problems with your to-be-repaired parts, especially notebooks, so as to enable our engineers to test and repair them accordingly.
Notice: If they are entire notebooks, each requires a separate RMA form.

3) We will then inform you with an RMA number, serving for the purpose of identification.
Notice: That RMA number is crucial in the whole process. Actually, we will not work on any notebook or parts without a RMA number. The RMA Number also provides you the possibility to inquire the status of those to-be-repaired parts by us.

4) Please pack the to-be-repaired parts carefully to avoid unnecessary damage during the transportation. As to those transportation damage, we are free from any responsibility.
Notice: If your country is a country out of EU (European Union), we suggest you to send us only the malfunctioned parts instead of the whole notebook with the consideration of tariff and complicated procedures at the custom.

5) With that assigned RMA Number, you can send us the to-be-repaired parts. 

Please send them to the address:
Goldenstar Computer GmbH c/o CLEVO Service Center
Rochusstr. 2
41352 Korschenbroich, Germany

Notice: The RMA form with the RMA number ought to be packed in the same package with parts to be repaired. Please mark the RMA number clearly on the package. Without the appearance of the RMA number on the package box, the whole package is not going to be accepted. It will then be returned back to you without treatment.

6) If the to-be-repaired parts surpass the guarantee, or they are diagnosed as mishandling or suffering any other damaged beyond our warranty, we have to charge you the cost for testing/repair/replacement. For a notebook, you will receive a charge list with 150 Euros handling fee plus material cost plus transportation fee.
Notice: Only the guarantee granted by Clevo is valid.

7) For the rejected charge list, we have to charge you the working hour 50 Euros plus transportation fee and send you back those parts without repair.

Many thanks in advance for your co-operation.

Polish

Drogi Kliencie,

Mając nadzieję na sprawny proces pracy, oczekujemy, że będą Państwo przestrzegać następującej procedury roboczej RMA w celu zapewnienia wzajemnego zrozumienia i współpracy.

1) Odpowiemy na Państwa zapytanie w odpowiednim czasie, wysyłając załączony formularz RMA na adres e-mail. Formularz RMA-Request można pobrac także tutaj RMA-Request-Form

2) Proszę wypełnić formularz RMA i odesłać do nas na adres email: info@clevo-computer.com

Formularz RMA należy wypełnić wszystkimi niezbędnymi opisami problemów, które mają być naprawione, aby umożliwić naszym technikom odpowiednio je przetestować i naprawić.

3) Następnie poinformujemy Cię o numerze RMA służącym do identyfikacji.
Uwaga: Numer RMA ma kluczowe znaczenie w całym procesie. W rzeczywistości nie będziemy pracować na żadnym notebooku lub częściach bez numeru RMA. Numer RMA zapewnia również możliwość sprawdzenia przez nas stanu części, które mają zostać naprawione.

4) Należy ostrożnie zapakować naprawiane części, aby uniknąć niepotrzebnego uszkodzenia podczas transportu. W odniesieniu do szkód transportowych jesteśmy zwolnieni z wszelkiej odpowiedzialności.
Uwaga: Jeśli twój kraj jest krajem poza UE (Unią Europejską), sugerujemy, abyś wysłał nam tylko wadliwe części zamiast całego notebooka z uwzględnieniem taryfy i skomplikowanych procedur na zamówienie.

5) Z tym przypisanym numerem RMA możesz przesłać nam części do naprawy na adres:

Goldenstar Computer GmbH c/o CLEVO Service Center
Rochusstr. 2
41352 Korschenbroich
Niemcy

Uwaga: Formularz RMA z numerem RMA powinien być spakowany w tym samym opakowaniu z częściami do naprawy. Proszę wyraźnie zaznaczyć numer RMA na opakowaniu. Bez pojawienia się numeru RMA na opakowaniu, cały pakiet nie zostanie przyjęty. Zostanie ono zwrócone bez naprawy.

6) Jeśli naprawiane części utraciły gwarancję lub zostaną uznane za niewłaściwe postępowanie lub cierpią z powodu jakichkolwiek innych uszkodzeń poza naszą gwarancją, musimy obciążyć Cię kosztami testów / naprawy / wymiany. W przypadku notebooka otrzymasz listę opłat z opłatą manipulacyjną 150 euro plus koszt materiałowy plus opłata za transport.
Uwaga: Tylko gwarancja udzielona przez CLEVO jest ważna.

7) W przypadku odrzuconej listy obciążeń, musimy obciążyć Cię godziną pracy 50 euro plus opłata za transport i odesłać Ci te części bez naprawy.

Z góry dziękujęmy za współpracę.